Laboratoriya

17.01.2020-ci il tarixində Energetika fakültəsinin elmi şurası keçirilmişdir

image

17.01.2020-ci il tarixində Energetika fakültəsinin elmi şurası keçirilmişdir. Şurada aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:

- Energetika fakültəsinin elmimetrik göstəricilərinin effektivliyinin artırılması.

- İqtisadi islahatlar elmi tədqiqat insitutunun məktubunun cavablandırılması.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2020-01-17