Laboratoriya

Energetika fakültəsi

Jurnallar

Şəkil Yüklənmədi
ELEKTROENERGETİKA, ELEKTROTEXNİKA ELEKTROMEXANİKA + NƏZARƏT elmi - sənaye jurnalı

Tiraj:1

Son illər ölkəmiz möhtərəm Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və administrasiyası tərəfindən həyata keçirilən mükəmməl strategiya nəticəsində bölgənin lider dövlətinə və Avropanın əsas enerji təhlükəs...