Laboratoriya

Bakalavr təhsili

 

     Yarandığı gündən indiyədək fakültədə mindən artıq yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlanıb. Hazırda fakültədə bakalavr pilləsində 1041 tələbə təhsil alır. Onlardan 1-i Rus, 1-i Çin, 1-i Misir,1-i Suriya və 2-si Türk olmaqla 6 əcnəbi tələbə təhsil alır. Fakültədə III və IV kurs tələbələrinin fasiləsiz istehsalat təcrübəsi layihəsi həyata keçirilir. Bu məqsədlə Respublikanın 20-yə yaxın qabaqcıl müəssisə və təşkilatları ilə ADNSU arasında müqavilələr bağlanıb və hazırda fakültənin yüksək tədris göstəricilərinə malik olan 25 tələbəsi 5 müəssisədə fasiləsiz istehsalat təcrübəsi keçir. Bu iş müvəffəqiyyətlə davam etdirilir və yaxın zamanlarda fasiləsiz təcrübə keçən tələbələrin sayının artırılması nəzərdə tutulub. Bu kafedralarda 9 professor, 39 dosent, 4 baş müəllim, 14 assistent tədris prosesinə cəlb edilib.